JP "Srbijašume", ŠU "Avala", Avalska 79, 11223 Beli potok 011/390-6626, 011/390-6619 Radno vreme: 07-15 časova www.srbijasume.rs

Šumska uprava "Avala"

Šumsko zemljište i šuma na Avali nalaze se u vlasništvu Republike Srbije, a povereni su na gazdovanje Javnom preduzeću Srbijašume čija je osnovna delatnost održivo upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem pre svega u državnom vlasništvu ali i u privatnom. Кonkretno za gazdinsku jednicu Avala zadužena je šumska uprava "Avala".