JP "Srbijašume", ŠU "Avala", Avalska 79, 11223 Beli potok 011/390-6626, 011/390-6619 Radno vreme: 07-15 časova www.srbijasume.rs

Staništa biljaka

Na Avali se nalazi nekoliko biljki koje su zaštićene kao prirodna retkost: zanovet, zlatan, tisa, zelenice, zelenikveći broj lekovitih biljaka i vrsta pod kontrolom korišćenja i prometa: salep, visibaba, jaževina, veprina, zečja šapa, velebilje, vranilova trava, zubačica maljava, navala, ženska paprat, sapunjača, kantarion, beli slez, šumska jagoda, zova, plućnjak, žuti naprstak, rdasti naprstak, bunika, velebilje, majčina dušica, matičnjak, trava iva, pelin, oman, zlatica, mtozovac, jezičasta kostrika. Vegetacija je u najvećoj meri šumska, dok je livadska vegetacija svedena na mali broj lokaliteta. Vegetaciju Avale u najvećoj meri čine hrastove šume i nešto manje predplaninske bukove šume.