JP "Srbijašume", ŠU "Avala", Avalska 79, 11223 Beli potok 011/390-6626, 011/390-6619 Radno vreme: 07-15 časova www.srbijasume.rs

Sakinac

Sakinac jedan od četiri izvora na Avali. Pored Sakinca, na Avali se nalazi još 3 izvora: Ledinac – poznat u narodu i kao Ladne vode, Vranovac i Кamenac. Inače voda sa ovog izvora nije za piće od pre nekoliko godina. Razlog tome je visok sadržaj metala hroma iznad dozvoljenog nivoa. Ispitivanje kvaliteta vode obavlja Gradski zavod za javno zdravlje Beograda, dva puta mesečno, tokom cele godine. U principu nije štetno povremeno uzimanje ove vode, ali dugotrajno i svakodnevno njeno konzumiranje može loše uticati na zdravlje čoveka. Poreklo metala hroma je iz same geološke podloge okolnog terena i nije antropogenog porekla. Interesantno je poreklo imena Sakinac. Ono potiče od reči saka arapskog porekla. Naime, u vremenima kada Beograd nije imao razvijenu vodovodnu mrežu kao danas, građane su vodom snabdevale sakadžije. To su bili ljudi koji su sa izvora i bunara vodu donosili u sakama. Saka je bilo bure od nekih 150-200 litara na dvokolici i sa konjskom vučom. Đorđe Vajfert, jedan od prvih srpskih industrijalaca je vodu sa izvora Sakinac koristio za proizvodnju piva u svojoj pivari. Zbog toga su ovu česmu nekad zvali i Vajfertova česma.ČesmaBiodisk