JP "Srbijašume", ŠU "Avala", Avalska 79, 11223 Beli potok 011/390-6626, 011/390-6619 Radno vreme: 07-15 časova www.srbijasume.rs

Rasadnik

Prvi rasadnik je formiran 1897.godine. Šumska uprava "Avala" je zvanično počela sa radom 01.01.1900. godine. Danas Šumska uprava "Avala" na teritoriji grada Beograda gazduje sa šumom i šumskim zemljištem na površini od oko 2500 hektara. Zaposleno je 40 radnika koji se bave podizanjem, gajenjem, zaštitom i iskorišćavanjem šuma. Veliki udeo u poslu čine i radovi na redovnom održavanju izletničkih površina Avale kao i radovi na zaštiti i razvoju predela izuzetnih odlika koji se većim delom finansiraju iz budžeta Grada Beograda. U njenoj nadležnosti su sledeće gradske šume: Avala, Кošutnjak, Stepin Lug, Miljakovačka šuma, šuma na Makišu i delu Ade Ciganlije, šuma na Trešnji, šuma na Gročanskoj Adi.