JP "Srbijašume", ŠU "Avala", Avalska 79, 11223 Beli potok 011/390-6626, 011/390-6619 Radno vreme: 07-15 časova www.srbijasume.rs

Info pult

Na Avali su u okiru "URBforDAN" projekta postavljena dva nova info pulta, u podnožju Avale kod šumske uprave i na vrhu Avale kod hotela.Info tabla

Na Avali su u okviru "URBforDAN" projekta postavljene nove info table.ParkingToalet

Javni toalet u podnožju Avale.