JP "Srbijašume", ŠU "Avala", Avalska 79, 11223 Beli potok 011/390-6626, 011/390-6619 Radno vreme: 07-15 časova www.srbijasume.rs

Staništa ptica

Postoji velik diverzitet ornitofaune. Od 67 vrsta ptica, koje se redovno viđaju na Avali, 21. vrsta je zaštićena Uredbom o prirodnim retkostima. Vrste ptica koje se javljaju su: jastreb, osičar, kobac, mišar, vetruška, golub dupljaš, kukavica, ćuk, šumska sova, zlatovrana, srednje šareni detlić ...