ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

Шумска управа "Авала"

Шумско земљиште и шума на Авали налазе се у власништву Републике Србије, а поверени су на газдовање Јавном предузећу Србијашуме чија је основна делатност одрживо управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем пре свега у државном власништву али и у приватном. Конкретно за газдинску једницу Авала задужена је шумска управа Авала.