ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

Сакинац

Сакинац један од четири извора на Авали. Поред Сакинца, на Авали се налази још 3 извора: Лединац – познат у народу и као Ладне воде, Врановац и Каменац. Иначе вода са овог извора није за пиће од пре неколико година. Разлог томе је висок садржај метала хрома изнад дозвољеног нивоа. Испитивање квалитета воде обавља Градски завод за јавно здравље Београда, два пута месечно, током целе године. У принципу није штетно повремено узимање ове воде, али дуготрајнo и свакодневно њено конзумирање може лоше утицати на здравље човека. Порекло метала хрома је из саме геолошке подлоге околног терена и није антропогеног порекла. Интересантно је порекло имена Сакинац. Оно потиче од речи сака арапског порекла. Наиме, у временима када Београд није имао развијену водоводну мрежу као данас, грађане су водом снабдевале сакаџије. То су били људи који су са извора и бунара воду доносили у сакама. Сака је било буре од неких 150-200 литара на двоколици и са коњском вучом. Ђорђе Вајферт, један од првих српских индустријалаца је воду са извора Сакинац користио за производњу пива у својој пивари. Због тога су ову чесму некад звали и Вајфертова чесма.ЧесмаБиодиск