ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

Станишта биљака

На Авали се налази неколико биљки које су заштићене као природна реткост: зановет, златан, тиса, зеленице, зелениквећи број лековитих биљака и врста под контролом коришћења и промета: салеп, висибаба, јажевина, веприна, зечја шапа, велебиље, вранилова трава, зубачица маљава, навала, женска папрат, сапуњача, кантарион, бели слез, шумска јагода, зова, плућњак, жути напрстак, рдасти напрстак, буника, велебиље, мајчина душица, матичњак, трава ива, пелин, оман, златица, мтозовац, језичаста кострика. Вегетација је у највећој мери шумска, док је ливадска вегетација сведена на мали број локалитета. Вегетацију Авале у највећој мери чине храстове шуме и нешто мање предпланинске букове шуме.