ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

Расадник

Први расадник је формиран 1897.године. Шумска управа "Авала" је званично почела са радом 01.01.1900. године. Данас Шумска управа "Авала" на територији града Београда газдује са шумом и шумским земљиштем на површини од око 2500 хектара. Запослено је 40 радника који се баве подизањем, гајењем, заштитом и искоришћавањем шума. Велики удео у послу чине и радови на редовном одржавању излетничких површина Авале као и радови на заштити и развоју предела изузетних одлика који се већим делом финансирају из буџета Града Београда. У њеној надлежности су следеће градске шуме: Авала, Кошутњак, Степин Луг, Миљаковачка шума, шума на Макишу и делу Аде Циганлије, шума на Трешњи, шума на Грочанској Ади.