ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

Станишта птица

Постоји велик диверзитет орнитофауне. Од 67 врста птица, које се редовно виђају на Авали, 21. врста је заштићена Уредбом о природним реткостима. Врсте птица које се јављају су: јастреб, осичар, кобац, мишар, ветрушка, голуб дупљаш, кукавица, ћук, шумска сова, златоврана, средње шарени детлић ...