ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

НадстрешницаНове надстрешнице на Авали

У подножју Авале је у оквиру "URBforDAN" пројекта постављено 10. нових надстрешница са клупама.Сто са клупамаНови столови са клупама

На Авали је у оквиру "URBforDAN" пројекта постављено нових 30. столова са клупама.Видиковац