ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

Станишта животиња

Ловостајем заштићене врсте, које се најчешће сусрећу на овом подручју су: срна, зец, јазавац, веверица, сиви пах, куна златица, куна белица, јеребица, голуб гривњаш, препелица, шумска шљука. Трајно заштићене врсте дивљачи су: лисица, мишар, еја, луња, сова уара, кукавица, пупавац и друге. Газдује се следећим врстама дивљачи: срна, зец, фазан и пољска јеребица. Дивља свиња је овде присутна у малој бројности и сматра се као пролазна дивљач.