ЈП "Србијашуме", ШУ "Авала", Авалска 79, 11223 Бели поток 011/390-6626, 011/390-6619 Радно време: 07-15 часова www.srbijasume.rs

"URBFORDAN" - управљање и коришћење шума као природног наслеђа у градовима Дунавског региона

У част обележавања 5. јуна – Светског дана заштите животне средине, Градска управа је преко ресорног Секретаријата за заштиту животне средине, на Калемегдану у павиљону код фонтане "Борба" организовала презентацију два европска пројекта: "УРБфорДАН" и "Терифика". Том приликом је у оквиру пројекта УРБфорДАН, др Михаило Раткнић, експерт за област шумарства представио Стратешки и Оперативни план за проширење заштићеног подручја на шуму "Шупља стена" која припада ГЈ "Авала", јер је на територији Србије, Авала изабрана за подручје за које ће се пројекат Урбфордан реализовати, јер се налази се у непосредој околини главног града. Занимљиво и динамично предавање др Раткнића приближило је заинтересованим посетиоцима скупа на Калемегдану, на који начин ће се осигурати активно учешће кључних актера у интегрисаном планирању. Представљено је вредновање услуга екосистема кроз партиципативни процес да би се добили интегрисани планови управљања за вишеструку употребу на стратешком и оперативном нивоу. Оперативни план се реализује у фазама и представља реализацију стратешког плана по фазама. Истакнута је потреба да оперативни план буде усклађен са основом за газдовање шумама, а његова даља разрада вршила би се на основу планских докумената Града. Оперативни план би био усклађен са динамиком реализације Програма пословања управљача и Годишњим програмима заштићеног подручја. Након завршетка пројекта, најбоље решење би било да се оперативни план уклопи у Постојеће шумарске планове и Планове и програме управљање Заштићеним подручјем, мада Град може предвидети израду посебног плана. На крају предавања представљен је и планиран садржај и активности у проширеном заштићеном подручју. Планом је предвиђено постављање: Газеба, ловачке чеке која би имала функцију панорамског разгледања шумског пејзажа, дрвених настрешница, путоказа, гарнитура за седење и електронског инфо пулта. Такође је предвиђена изградња две зелене пасареле и образовно-развојно-едукативног центра "Шупља стена". Предвиђена је реконструкција чесме на улазу у Авалу, чесми на Чарапићевом бресту, Суве чесме и Краљеве чесме као и формирање Арборетума, Ботаничке баште и расадника. Наведена је могућност унапређења постојеће наставне локације: Рудник "Црвени брег" – Рударско геолошког факултета као и изградња макете од дрвета средњевековног града Жрнов. Представљањем два научна рада из области шумарства, др Владан Поповић је омогућио присутнима да се упознају са специфичностима врста дрвећа која егзистирају на Авали. У име Центра за промоцију науке, својим излагањем о суштини пројекта "Терифика" др Тања Аднађевић, руководилац пројекта, присутним посетиоцима је омогућила да сазнају на који начин ће грађани моћи да на интерактивној мапи уз претходно креирање налога, означе одређене локације на којима их врућина највише погађа, уз објашњење да ли је климатски изазов добро или лоше решен и шта се може учинити. Након наведених предавања, све присутне је поздравила градска секретарка, Ивана Вилотијевић, захвалила се на посети и истакла значај заштите животне средине којом се бави ресорни секретаријат и навела да ће се у име очувања и побољшања здравља грађана и даље предано радити у том циљу који је Секретаријат за заштиту животне средине поставио пре тридесет година.

Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх.